Skip to main content

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & GDPR

1. Ποιοι είμαστε

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TERRABLUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «TERRABLUE Α.Ε.», (από εδώ και στο εξής «TERRABLUE», «εμείς», «η εταιρεία»), με έδρα την Αττική, επί της οδού Χρήστου Λαδά αριθμός 4,ΤΚ 15233, με Α.Φ.Μ. 999079887 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, δημιούργησε τις διαδικτυακές τόπο-ιστοσελίδες “terrablue.gr”, “cherchezlafemme.gr”, “themeatboys.gr”, “ilbarretto.com”, και “1896events.gr”, με σκοπό την προβολή χώρων εστίασης και εκδηλώσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα στο κοινό να προβαίνει σε ηλεκτρονική κράτηση τραπεζιού, όπως επίσης και την δυνατότητα ένταξης στην ομάδας της εταιρείας μας, μέσω της αποστολής βιογραφικού σημειώματος. Η χρήση των ιστοσελίδων, καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτής, υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και την εφαρμοζόμενη Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία αναλύεται κατωτέρω. Η χρήση των ως άνω ιστοσελίδων (ακόμα και η απλή περιήγηση σε αυτές) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου από τον χρήστη, όπως αυτά ισχύουν ανά πάσα στιγμή. Η συνεχιζόμενη χρήση των ιστοσελίδων μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων στους παρόντες Όρους εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Η TERRABLUE ακολουθεί τις απαιτήσεις του Νόμου και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και διαμορφώνει την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις που θέτει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ήτοι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη διά του  Νόμου 4624/2019, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει ο Ν. 3471/2006.

Η TERRABLUE αναγνωρίζει ότι οι πελάτες, οι επισκέπτες, οι χρήστες, και όσοι άλλοι χρησιμοποιούν τον ιστότοπο ή άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν ή/και που χρησιμοποιούνται από εμάς εκτιμούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων τους. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που παρουσιάζεται εδώ, αναφέρει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών των χρηστών που συλλέχθηκαν στους ιστοτόπους της TERRABLUE. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας δημοσιοποιείται εδώ για να σας βοηθήσει στη λήψη μιας τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με το εάν θα χρησιμοποιήσετε ή θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες της TERRABLUE.

2. Ποια μέτρα προστασίας των δεδομένων σας λαμβάνουμε

Η TERRABLUE διαβεβαιώνει ότι χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο από τα προβλεπόμενα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα προστασίας ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Αφού λάβουμε τις πληροφορίες που υποβάλλετε, η TERRABLUE καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διαφυλάξει την ασφάλεια των συστημάτων μας και το απόρρητο των στοιχείων. Επίσης, σημειώνεται ότι όλοι οι ως άνω αναφερόμενοι ιστότοποι της εταιρείας προστατεύονται από το σύστημα reCAPTCHA.

Ωστόσο, το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και παρακαλούμε να σημειώσετε ότι για αυτό δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί εγγύηση πως τέτοιες πληροφορίες αποκλείεται να αποκαλυφθούν, να τροποποιηθούν, ή να καταστραφούν από την παραβίαση οποιωνδήποτε φυσικών, τεχνικών, ή διοικητικών μας διασφαλίσεων. Αν η TERRABLUE αντιληφθεί απόπειρα παραβίασης ασφαλείας, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα, θα σας ειδοποιήσει ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να λάβετε τυχόν προστατευτικά μέτρα. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς τεχνικά σφάλματα λειτουργία των ιστοσελίδων και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών για τυχόν ζημιές, που προκύψουν από την μη ομαλή λειτουργία ή την διακοπή πρόσβασης σε αυτές.

3. Προϋποθέσεις και Όροι πλοήγησης και υποβολής αιτήματος για online κράτηση

Η περιήγηση στις ιστοσελίδες της TERRABLUE, καθώς και η υποβολή αιτήματος online κράτησης δεν απαιτεί εγγραφή του χρήστη στην Ιστοσελίδα, ούτε και την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.
Για την υποβολή αίτησης online κράτησης, όμως, είναι απαραίτητη η εκ μέρους του χρήστη χορήγηση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων. Προϋπόθεση, για την εγγραφή και την χρήση των υπηρεσιών των ιστοσελίδων, αποτελεί ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών και να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

Ο χρήστης για την υποβολή αιτήματος ηλεκτρονικής κράτησης θα πρέπει να επιλέξει την φόρμα «ΚΡΑΤΗΣΗ» και στη συνέχεια να την συμπληρώσει, ήτοι (α) να ορίσει τον αριθμό των ατόμων για τα οποία επιθυμεί να προβεί σε κράτηση, (β) την ημερομηνία προσέλευσης και (γ) την ώρα προσέλευσης.

Σχετικά με την ιστοσελίδα “1896events.gr”, ο χρήστης θα κληθεί να συμπληρώσει, πέραν των άλλων, τα εξής στοιχεία: (α) τον τύπο της εκδήλωσης, (β) τον τύπο του food catering, (γ) τον τύπο του bar catering, (δ) άλλα στοιχεία σχετικά με την διαρρύθμιση του χώρου και τις παροχές της εταιρείας που επιθυμεί.

Επίσης, ο χρήστης θα πρέπει να προσθέσει τα προσωπικά του στοιχεία. Συγκεκριμένα ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει:

α. Το Ονοματεπώνυμό του.

β. Μία έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (‘e-mail’), η οποία έχει ανατεθεί νομίμως στον ίδιο. Στην εν λόγω διεύθυνση, θα σταλεί ένα επιβεβαιωτικό email από την Εταιρεία, στο οποίο θα αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία, που συμπλήρωσε ο χρήστης, καθώς και τα στοιχεία της κράτησής του. Ο χρήστης εγγυάται ότι η εν λόγω διεύθυνση είναι υπαρκτή, αληθινή, ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και χρήστης αυτής και ότι αυτή ευρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό του έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτής, τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για την εξυπηρέτησή σας ως πελάτη, ή για λόγους ενημέρωσης, ή διοικητικούς λόγους (όπως να σας ειδοποιήσουμε για σημαντικές αλλαγές σε Ιστοσελίδες της TERRABLUE), εφόσον έχουμε λάβει την σχετική σας συναίνεση.

γ. Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που κατέχει νόμιμα, αποκλειστικά και μόνο για την απευθείας επικοινωνία με τον χρήστη αναφορικά με την κράτηση. Ο χρήστης οφείλει να είναι ο νόμιμος δικαιούχος του αριθμού.

Ο χρήστης αναφορικά με όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που καταχωρεί, δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ακριβή και αληθή και δεν προσβάλουν οιονδήποτε  καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αποδέχεται δε ότι σε περίπτωση διαπίστωσης αναληθών στοιχείων, η online κράτηση, στην οποία έχει  προβεί ακυρώνεται (δεν ισχύει), της Εταιρείας μη φέρουσας ουδεμία ευθύνη. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρέχει με το παρόν, το δικαίωμα στην Εταιρεία να ελέγχει την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων των χρηστών, με όποιο τρόπο η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο κατά την απόλυτη κρίση της.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ζητήσει από τον χρήστη την καταχώριση επιπλέον στοιχείων, αφενός στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης και ταυτοποίησής του, και αφετέρου προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση ορισμένων από τις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω των ιστοσελίδων.

Για κάθε νέα κράτηση, θα πρέπει να ακολουθείτε η ίδια διαδικασία συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

4. Διαδικασία και Όροι Κράτησης

Δικαιούχος της κράτησης είναι ο χρήστης, ο οποίος έχει υποβάλει με την ανωτέρω διαδικασία το αίτημα για online κράτηση. Σε περίπτωση, που ο χρήστης επιθυμεί η κράτηση να γίνει στο όνομα άλλου δικαιούχου, ενημερώνει σχετικά το κατάστημα, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2103222020, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο RESERVATIONS@CHERCHEZLAFEMME.GR, όσον αφορά την ιστοσελίδα “cherchezlafemme.gr”, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 21 0681 9500, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο RESERVATIONS@THEMEATBOYS.GR, όσον αφορά την ιστοσελίδα “themeatboys.gr”, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 21 0663 8064, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο M.RESERVATIONS@ILBARRETTO.COM, όσον αφορά την ιστοσελίδα “ilbarretto.com” και τέλος, όσον αφορά την ιστοσελίδα “1896events.gr” μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο C.DIAMANTAKOU@ILBARRETTO.COM.GR.

Η κάθε κράτηση ισχύει και δεσμεύει την Εταιρεία (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και απρόοπτων συμβάντων) για την ημέρα και ώρα προσέλευσης, καθώς και για συγκεκριμένο αριθμό προσώπων, που ο χρήστης έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής του αιτήματός του. Σε περίπτωση, που ο χρήστης δεν εμφανιστεί στο κατάστημα την ημέρα και την ώρα, για την οποία έχει υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα, ή /και σε περίπτωση, που ο χρήστης επιθυμεί τραπέζι περισσοτέρων ή λιγότερων ατόμων, η Εταιρεία μπορεί να τον εξυπηρετήσει ανάλογα με τη διαθεσιμότητά της. Η Εταιρεία σε αυτήν την περίπτωση ουδεμία ευθύνη φέρει για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρήστη.

Οποιοδήποτε πρόσωπο από το δηλωθέντα από τον χρήστη αριθμό ατόμων, για τα οποία έχει γίνει η ηλεκτρονική κράτηση, θα πρέπει απαραιτήτως κατά το χρόνο προσέλευσής του να ενημερώσει τους αρμοδίους υπαλλήλους της Εταιρείας, αναφορικά με την online κράτηση, αναφέροντας και τα στοιχεία του χρήστη, που πραγματοποίησε την online κράτηση, προκειμένου να εξυπηρετηθεί.

Η κράτηση ισχύει για την Εταιρεία, όπως έχει υποβληθεί από το χρήστη. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να τροποποιήσει την κράτηση για οιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία ακύρωσης της κράτησης, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω και να υποβάλλει εκ νέου αίτημα online κράτησης, συμπληρώνοντας από την αρχή την σχετική φόρμα.

Ρητά διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που διαρρεύσουν τα στοιχεία της online κράτησής σε μη δικαιούμενα πρόσωπα.

5. Πολιτική ακυρώσεων

Ακυρώσεις κρατήσεων από τον χρήστη γίνονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε μέσω του συνδέσμου «Ακύρωση παραγγελίας», που υπάρχει στο επιβεβαιωτικό της κράτησης email ή με την αποστολή email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις RESERVATIONS@CHERCHEZLAFEMME.GR, M.RESERVATIONS@ILBARRETTO.COM, C.DIAMANTAKOU@ILBARRETTO.COM.GR, RESERVATIONS@THEMEATBOYS.GR, ανάλογα με το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η κράτηση, όπως αναφέρεται ανωτέρω, και υποχρεωτικά τουλάχιστον 24 ώρες πριν την ημέρα και ώρα προσέλευσης στο κατάστημα. Η ακύρωση μιας κράτησης (όπως και η κράτηση καθ’ αυτή) δεν επιβαρύνει τον χρήστη.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια κράτηση στις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις (α) Σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες το κατάστημα δεν μπορεί να εκτελέσει την online κράτηση λόγω διακοπής ρεύματος, τεχνικών προβλημάτων, καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, (β) Σε περίπτωση, που το κατάστημα έχει μισθωθεί από τρίτο πρόσωπο για αποκλειστική εξυπηρέτηση (π.χ. ειδικά events) (γ) σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο απολέσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ή τη διακοπή εμπορικής του λειτουργίας (δ) σε περίπτωση που κάποιος συγκεκριμένος χρήστης έχει κριθεί από την Εταιρεία ανεπιθύμητος εξ αιτίας δήλωσης αναληθών στοιχείων ή επανειλημμένων ακυρώσεων ή/και μην εμπρόθεσμων προσελεύσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώνει σχετικά τον ή τους χρήστες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

6. Προσωπικά Δεδομένα

i. Με την περιήγησή του στις ιστοσελίδες ο χρήστης δηλώνει αναγνωρίζει ότι αποδέχεται τις πρακτικές και τις πολιτικές που περιγράφονται παρακάτω στην Πολιτική Απορρήτου και συναινεί στη συλλογή, χρήση, επεξεργασία και ενδεχόμενη διαβίβαση κάποιων προσωπικών του δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα τηρούνται σε αρχείο, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται μέσω των ιστοσελίδων.

ii. Νομική Βάση:
Η εταιρεία μας έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων, αλλά και να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υποστηρίξουμε νομικές αξιώσεις.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή κοινοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που θα συλλεχθούν μέσω των ιστοσελίδων, με την επιφύλαξη όσων παρατίθενται κατωτέρω. Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@terrablue.gr, την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το εν λόγω αρχείο.

7. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος

Στα πλαίσια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η TERRABLUE παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα, μέσω της ιστοσελίδας “terrablue.gr”, προκειμένου να ενταχθούν στο δυναμικό του προσωπικού της.

 • Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν: το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τον αριθμό τηλεφώνου, την διεύθυνση κατοικίας σας, τον τρόπο επικοινωνίας, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σας, και άλλες πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται οικειοθελώς από εσάς στο βιογραφικό σας σημείωμα. Σχετικά με τα βιογραφικά σημειώματα, δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την εταιρεία. Σεβόμαστε το δικαίωμά σας, στην εμπιστευτικότητα και λαμβάνουμε προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, οργανωτικών και φυσικών μέτρων, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από: απώλεια, κλοπή και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Θέτουμε κατάλληλους περιορισμούς στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα και ελέγχους για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων των αρχείων τα οποία βρίσκονται τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή.

 • Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά σας δεδομένα απαιτούνται για σκοπούς επικοινωνίας με σκοπό την ενδεχόμενη έναρξη συνεργασίας μαζί σας (προσφορά εργασίας) από την εταιρεία «TERRABLUE». Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η εταιρεία  «TERRABLUE» δεν θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί σας ή να συνάψει κάποια συμβατική συμφωνία μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις συμβάσεις συνεργασίας, όσο και τις εργασιακές συμβάσεις. Τα δεδομένα διαβιβάζονται στα αρμόδια τμήματα της εταιρείας «TERRABLUE» και ο κάθε υπεύθυνος τμήματος αξιολογεί ανάλογα το βιογραφικό σας σημείωμα.

 • Χρονική διάρκεια τήρησης των βιογραφικών σημειωμάτων

Ο χρόνος διάρκειας τήρησης των βιογραφικών σημειωμάτων είναι μέχρι την κάλυψη της θέσης εργασίας. Επιπλέον, η εταιρεία «TERRABLUE» τηρεί αρχείο έξι μηνών. Στη συνέχεια, η εταιρεία «TERRABLUE» τηρεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταστροφή τόσο του ηλεκτρονικού, όσο και του έντυπου αρχείου του υποψηφίου. Αν τελικά η TERRABLUE αποφασίσει να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την κάλυψη μιας άλλης θέσης, θα σας ενημερώσει σχετικά και θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για αυτήν την περαιτέρω επεξεργασία, την οποία μπορείτε και να αρνηθείτε.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας (απορία, τροποποίηση, διαγραφή) μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της εταιρείας «TERRABLUE»: email: info@terrablue.gr. Στο βαθμό που είναι επιτρεπτό από τις σχετικές διατάξεις έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στη TERRABLUE για πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα, με βάση το άρθρο 15 του Κανονισμού 2016/679. Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων βάσει των άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού 2016/679 αντίστοιχα ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας με βάση το άρθρο 18 του Κανονισμού 2016/679. Τέλος, έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα), όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του Κανονισμού 2016/679.

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας γίνεται υπ’ ευθύνη σας. Με την αποστολή του βιογραφικού σας δηλώνετε ότι τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

Το βιογραφικό σημείωμά σας, καθώς και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο το οποίο εισάγεται στη φόρμα της αίτησής σας για την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος, περιέχει δεδομένα, που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία από την εταιρεία TERRABLUE των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα, ή για την κάλυψη άλλης θέσης για την οποία κρίνεται κατά την επεξεργασία ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες (στο εξής η «Επεξεργασία»). Για τους σκοπούς της Επεξεργασίας στα Προσωπικά σας Δεδομένα δύνανται να έχουν πρόσβαση εργαζόμενοι της TERRABLUE. Από τη στιγμή που θα συγκατατεθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε Επεξεργασίας.

Αν θεωρείτε ότι η Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβαίνει τον Κανονισμό 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι εικόνες, τα λογότυπα/σήματα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες και τα κείμενα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δυνάμενο να αποτελέσει αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ευρισκόμενα στις ιστοσελίδες, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται βάσει των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας. Συνακόλουθα, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου των ιστοσελίδων.

9. Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επεξηγεί τις πληροφορίες που η Εταιρεία συλλέγει από τους χρήστες των ιστοσελίδων και τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Με τη χρήση των ιστοσελίδων ή κάθε άλλου χαρακτηριστικού ή περιεχομένου, που προσφέρει η Εταιρεία, ενίοτε σε σχέση με το λογισμικό ή τις εφαρμογές της, ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τις πρακτικές και τις πολιτικές, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και συναινεί στη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών του με τους ακόλουθους τρόπους. Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων ή για εφαρμογή, που ενδέχεται να προσπελάσει ο χρήστης μέσω των ιστοσελίδων, ή για πληροφορίες τις οποίες παρέχει σε τρίτους ή συλλέγονται από τρίτους. Αυτοί οι τρίτοι ενδέχεται να διαθέτουν τη δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία σας παροτρύνουμε να διαβάσετε, πριν κοινοποιήσετε πληροφορίες σε αυτούς ή μέσω αυτών. Εφόσον ο χρήστης δεν συμφωνεί με τις εδώ περιγραφόμενες πολιτικές και τις πρακτικές, συνίσταται να μην προχωρήσει σε περιήγηση, ή εν γένει χρήση των ιστοσελίδων.

Η παρούσα πολιτική καλύπτει τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“Προσωπικά Δεδομένα”), τα οποία συλλέγονται όταν ο χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της.

Κατά την υποβολή αιτήματος online κράτησης, θα ζητηθεί από τον χρήστη η χορήγηση πληροφοριών, οι οποίες τον ταυτοποιούν προσωπικά, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός, αριθμός ταυτοποίησης κινητής συσκευής ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό μέσω του οποίου είναι δυνατό να επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί του είτε διαδικτυακά είτε όχι, ως αναλύεται ανωτέρω. Ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να αποκτά πρόσβαση σε χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων με τη χρήση του λογαριασμού του στο Facebook ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ρυθμίσεις απορρήτου στο λογαριασμό Facebook ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει ο χρήστης, καθώς και η αντίστοιχη πολιτική απορρήτου των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης, θα καθορίσουν τα προσωπικά και λοιπά δεδομένα, που είναι δυνατό να διαβιβαστούν στην Εταιρείας, όταν αποκτά ο χρήστης πρόσβαση στις υπηρεσίες των ιστοσελίδων.

 • Δεδομένα που Συλλέγονται Αυτόματα:

Κάθε φορά που ο χρήστης αλληλοεπιδρά με τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων, ενδέχεται να λαμβάνονται αυτόματα και να καταγράφονται δεδομένα στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή από το πρόγραμμα περιήγησης ή την πλατφόρμα της συσκευής του χρήστη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η τοποθεσία, η διεύθυνση IP, δεδομένα “cookie” κλπ. Ενδέχεται να τοποθετούνται ή να επιτρέπεται στους συνεργάτες της Εταιρείας στους τομείς της τεχνολογίας και της διαφήμισης να τοποθετούν “cookies” [αρχεία δεδομένων] και “web beacons” [ιστοφάροι] (γνωστά επίσης ως Internet tags [ετικέτες διαδικτύου], pixel tags [ετικέτες εικονοστοιχείων], single-pixel GIFs [GIF μεμονωμένου εικονοστοιχείου], clear GIFs [διάφανα GIF], invisible GIFs [αόρατα GIF], 1-by-1 GIFs [1 προς 1 GIF] και web bugs [διαδικτυακοί κοριοί]) στη συσκευή του χρήστη, τα οποία αποτελούν αναγνωριστικά που μεταφέρονται στη συσκευή μέσω του προγράμματος περιήγησης [browser], που επιτρέπουν στην Εταιρεία  να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής του χρήστη και να ενημερώνεται σχετικά με ποιον τρόπο και πότε πραγματοποιείται επίσκεψη στις ιστοσελίδες ή σε ιστότοπους που ανήκουν στους διαφημιζόμενους συνεργάτες, την προβολή των διαφημίσεων, τον αριθμό των ατόμων κ.α. Ο χρήστης είναι σε θέση να τροποποιήσει τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησής του για την αποτροπή ή τον περιορισμό της αποδοχής cookies, web beacons [ιστοφάρων] και παρόμοιων τεχνολογιών, εντούτοις σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων.

 • Υπηρεσίες Τρίτων

Οι ιστοσελίδες της εταιρείας ενδέχεται να επιτρέπουν στον χρήστη να συνδέεται με ορισμένες υπηρεσίες τρίτων (Twitter, Facebook και λοιπές παρόμοιες υπηρεσίες). Όταν ο χρήστης κοινοποιεί πληροφορίες σε αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και υπόκεινται στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων. Η Εταιρεία ενδέχεται να καταστήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα διαθέσιμα σε προγραμματιστές τρίτων, με τη χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών (“API”). Η χρήση των εφαρμογών τρίτων που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της API υπόκειται στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων. Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τις ως άνω ιστοσελίδες, ορισμένοι τρίτοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογίες αυτόματης συλλογής δεδομένων για να συλλέγουν πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν ή τη συσκευή του. Αυτοί οι τρίτοι ενδέχεται να είναι: διαφημιστές, διαφημιστικά δίκτυα και διακομιστές, εταιρείες αναλύσεων, ο κατασκευαστής της συσκευής κινητής τηλεφωνίας, ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, κτλ. Αυτοί οι τρίτοι μπορεί να χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον χρήστη κάθε φορά που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες που συλλέγουν μπορεί να σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητες του χρήστη μέσα στον χρόνο και σε διαφορετικούς ιστότοπους, εφαρμογές και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες ή ιστότοπους. Μπορεί να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να προσφέρουν διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων (συμπεριφορική) ή άλλο στοχευμένο περιεχόμενο. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν ελέγχει αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης των τρίτων ή τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται.

 • Υπηρεσίες Βάσει Τοποθεσίας

Οι ιστοσελίδες της εταιρείας ενδέχεται να περιλαμβάνουν λειτουργία εντοπισμού τοποθεσίας, που προσδιορίζει την τοποθεσία του χρήστη με βάση την τοποθεσία του ασύρματου δικτύου ή τα σημεία πρόσβασης WiFi, μέσα στην εμβέλεια των οποίων βρίσκεται. Οι πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω των ιστοσελίδων.

 • Σύνδεσμοι

Οι ιστοσελίδες της εταιρείας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ή για κάθε είδους περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα του χρήστη, τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Οι πρακτικές συλλογής δεδομένων των συνδεδεμένων ιστότοπων διέπονται από την πολιτική απορρήτου του συγκεκριμένου ιστότοπου.

 • Κοινοποίηση συλλεγέντων Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δεν ενοικιάζει ούτε πωλεί τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών σε κανέναν. Κοινοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών με μορφή που επιτρέπει την προσωπική ταυτοποίηση, μόνο όπως περιγράφεται στους παρόντες όρους.

 • Επικοινωνία σχετικά με τις υπηρεσίες

Ως μέρος των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω των ιστοσελίδων, ενδέχεται ο χρήστης να λαμβάνει μηνύματα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με άλλο τρόπο, για ό,τι σχετίζεται με τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία.

 • Προωθητικές Προσφορές

Εφόσον ο χρήστης κατά την υποβολή αιτήματος για online κράτηση, και επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό σχετικά με υλοποιούμενες προσφορές, ενδέχεται η Εταιρεία να αποστέλλει ενημέρωση για τις υλοποιούμενες προσφορές για λογαριασμό της ή άλλων συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. Στην τελευταία περίπτωση, ωστόσο, δεν παραχωρούνται στην άλλη επιχείρηση τα προσωπικά δεδομένα.

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει αυτές τις προσφορές, μπορεί να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση info@terrablue.gr ή να επιλέξει την αντίστοιχη επιλογή από την σχετική επιλογή από τη φόρμα υποβολής αίτησης online κράτησης.

 • Περαιτέρω χρήση των πληροφοριών των χρηστών

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες ή τα δεδομένα που παρέχουν, συμπεριλαμβανομένων κάποιων προσωπικών δεδομένων, ενδεικτικά για να:

 • Παρέχει τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία.
 • Εφαρμόζει τα δικαιώματά της που υπαγορεύονται από κάθε σύμβαση που συμφωνείται ανάμεσα στην Εταιρεία και τους χρήστες.
 • Ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμες ενημερώσεις των υπηρεσιών και όταν έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις σε κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει ή προσφέρει μέσω των ιστοσελίδων.
 • Η πρόσβαση των χρηστών στα προσωπικά τους δεδομένα

Κάθε χρήστης που επιθυμεί να λάβει γνώση των προσωπικών του δεδομένων, που τηρεί η Εταιρεία, δύναται να επικοινωνεί με τον αρμόδιο επεξεργασίας αυτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@terrablue.gr και να αιτηθεί τη τροποποίηση ή διαγραφή τους.

10. Δικαιώματα Εταιρείας

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο να αποκλείσει από τη χρήση της Ιστοσελίδας οιονδήποτε χρήστη, εφόσον κρίνει ότι με τη συμπεριφορά του είτε παραβιάζεται οιοσδήποτε όρος του παρόντος ή/και οιαδήποτε νομοθετική διάταξη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Επίσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, με απλή ανάρτηση επί των ιστοσελίδων της. Ειδικότερα η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να καταργεί, να ανακαλεί ή να συμπληρώνει τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση των ιστοσελίδων, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι τροποποιήσεις δε αυτές θα έχουν άμεση εφαρμογή. Επιπλέον, η εταιρεία δύναται να προσαρμόζει, τροποποιεί, καταργεί, διαμορφώνει, παύει οποτεδήποτε, τόσο τη λειτουργία των ιστοσελίδων, όσο και οποιοδήποτε από τα επιμέρους στοιχεία της, φωτογραφίας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό καλείστε κάθε φορά πριν τη χρήση των ιστοσελίδων να επισκέπτεστε τους παρόντες όρους και να επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με αυτούς.

Η εταιρεία εγγυάται ότι θα επιδείξει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης την επιμέλεια που αρμόζει στις συναλλαγές. Η Εταιρεία, οι υπάλληλοι ή/και οι αντιπρόσωποί της δεν εγγυώνται και εξαιρούνται από κάθε ευθύνη αναφορικά με:

(α) την αδιάλειπτη και χωρίς ελαττώματα λειτουργία των ιστοσελίδων της

(β) για την αδιάλειπτη λειτουργία των καταστημάτων της

(γ) για οποιαδήποτε αποζημίωση (επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, άμεση, έμμεση ή ειδική) ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εκείνων που προκύπτουν από διαφυγόντα κέρδη, την διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, την απώλεια πληροφοριών, δεδομένων ή πελατείας, της απώλειας ή ζημίας περιουσίας, καθώς και αξιώσεων τρίτων που τυχόν προκύψουν σε σχέση με την χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την εκτέλεση του παρόντος σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

11. Ευθύνη Χρήστη

Οι επισκέπτες και χρήστες των ιστοσελίδων, αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιείτε αυτήν σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δεσμεύεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες για μετάδοση ή αναμετάδοση παράνομου ή/και ανήθικου ή/και επιζήμιου καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχομένου, ή περιεχομένου και στοιχείων που προσβάλλουν οιοδήποτε δικαίωμα, όπως της προσωπικότητας, διανοητικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οιουδήποτε τρίτου, ή που αντίκειται σε οιαδήποτε διάταξη νόμου ή σύμβασης.

Δεσμεύεστε να μην μεταδίδετε μέσω ή προς τις ιστοσελίδες ιούς λογισμικού ή οιοδήποτε άλλο επιβλαβές από τεχνικής άποψη για την Ιστοσελίδα στοιχείο και να μην προβαίνετε σε οιαδήποτε πράξη διάρρηξης του κώδικα αυτής ή των κωδίκων ασφαλείας της.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω των ιστοσελίδων και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.